دریاکاو با تکیه بر سال ها تجارب ارزنده فنی، اجرایی و مدیریتی و تحقیقات گسترده با هدف ارائه خدمات دریایی و غواصی همگام با استانداردهای جهانی در زمینه های مهندسي، مشاوره، نصب و اجراپروژه های ساحلی، فرا ساحلی و زیر آب و نیز تعمیرات تخصصی و ساخت قطعات مورد نياز و همچنین بازرگانی ، تأمين تجهيزات و خدمات در صنايع غواصی، دریایی و زیر سطحی و انجام پروژه های تحقیقاتی فعال بوده.

این مجموعه چندی پیش تصمیم به حمایت از ورزشهای آبی از جمله شنای قهرمانی نمود. در این راستا با عرضه محصولات به روز دنیا از برندهای برتر قهرمانی در دنیا حرکت خود را آغاز و تا کنون توانسته محصولات خود را به دست مصرف کنندگان و مشتریان خود برساند.