عینک شنا مسابقاتی

عینک  شنا مسابقاتی طراحی فوق العاده استاندارد جهت ایجاد حداقل استحکاک با آب را دارد و تمامی نکات هیدرو داینامیکی در طراحی و ساخت آن رعایت شده تا شما را به حداکثر سرعت در شنا برساند. در عین داشتن این خاصیت از زاویه دید بسیار بالایی بر خوردارند.

عینک شنا مسابقاتی 15 محصول وجود دارد