بی سی دی (جلیقه تعادل)

تمامی جلیقه های کنترل شناوری ارایه شده در این مجموعه از شرکت های معظم اکوالانگ و اکواتک تامین و وارد کشور گردیده و این شرکتها مرغوب ترین تولیدات در این زمینه را در جهان دارا می باشند. تولیدات بی سی دی شرکت اکوالانگ در امریکا و تولیدات شرکت اکواتک در تایوان به انجام می رسد و لازم به ذکر است شرکت اکواتک بی سی دی های شرکت اسکوبا پرو را تولید می نماید.

بی سی دی (جلیقه تعادل) 17 محصول وجود دارد