اختاپوس رگلاتور غواصی

تمامی اختاپوس های رگلانورهای غواص معرفی شده توسط این شرکت بر روی وب سایت ساخته شده در کشور فرانسه بوده و  گواهی نامه های مرتبط با قابلیت های ان به همراه محصول تحویل خریدار میگردد. 

اختاپوس رگلاتور غواصی 14 محصول وجود دارد