ساعت های ورزشی

ساعت های ورزشی ضد اب و هوشمند ، دارای ثبت کننده تعداد ضربان قلب، مسافت طی شده ، قطب نما و ده ها خدمات متنوع دیگر به رشته های ورزشی گوناگون و حرفه ای ها.

ساعت های ورزشی 40 محصول وجود دارد